Woordvoering

Als woordvoerder heb ik veel ervaring in politiek-bestuurlijke omgevingen. Zowel op ministeries, als bij de vele organisaties die rechtstreeks onder ministeries vallen of er direct mee te maken hebben. Vooral als zich lastige, complexe zaken aandienen. Bijvoorbeeld in een crisissituatie. Dat ik tevens ervaring heb als mediatrainer en coach komt dan vaak goed van pas.

Zo heb ik gewerkt voor de staatssecretaris van Economische Zaken, minister van Landbouw, voorzitter van de raad van Bestuur waaronder de NMa, wethouder in Rotterdam, Nationale ombudsman (Q-koorts) en diverse commissies zoals de commissie van der Donk (kabinetsadvies Drugs). Maar ook voor de omroepen NCRV en de VARA.

Communicatieadvies

Als strategisch communicatieadviseur weet ik de verbinding te leggen tussen de organisatie en haar omgeving. En tussen de leiding van een organisatie en haar medewerkers. Verbinden om tot een adequate oplossing te komen voor het communicatievraagstuk dat op tafel ligt. Vaak wanneer een onderwerp extern zichtbaar moet worden gemaakt en intern helderheid nodig is. Juist dan is het prettig het communicatieadvies te combineren met een duidelijke en concrete uitvoering.

Zo heb ik geadviseerd bij de Nederlandse mededingingsautoriteit over bijvoorbeeld de voetbalrechten, intrekken vergunning van een energiebedrijf, zorgsector en regulering van de energiesector. Of over cybercrime, brandveiligheid voor de Rijksgebouwendienst, water en natuurontwikkeling voor de provincie Zuid Holland en tuinbouw bij de agrarische tak van Achmea. En natuurlijk voor het COA (Centraal Orgaan Assielzoekers), Hogeschool InHolland en TU Delft. Als campagneleider heb ik voor het toenmalige ministerie van landbouw de campagnes gedaan voor de biologische landbouw en Sportvisakte.

Coaching

Als coach begeleid ik mensen die merken dat ze in het werk en in hun leven steeds tegen dezelfde obstakels aanlopen en niet verder komen. En dat belemmert de groei; een volgende stap. Samen op zoek gaan naar het helder krijgen van die obstakels en het verhaal erachter zodat de weg weer open komt voor een volgende stap, een nieuwe ontwikkeling. Dat is waar coaching voor mij over gaat.

Daarnaast heb ik ervaring met het begeleiden van mensen in leidinggevende functies als hoofd communicatie bij de Bouwdienst van Rijkswaterstaat, teamleider pers en publiciteit bij de NCRV, Hoofd Marktmanagement bij Achmea Agro of Hoofd Support Marketing en Communicatie bij de TU Delft. Maar ook vanuit een positie als collega is het goed mogelijk om een bijdrage te leveren aan veranderingsprocessen binnen een team of organisatie.

Media Training

Als mediatrainer staat positieve zichtbaarheid en authenticiteit centraal. Een optreden in de pers, voor een camera, vraagt niet om een paar handige trucjes. Het gaat om geloofwaardigheid en eigenheid. En dat voelt een kijker. En dat geeft kracht aan de boodschap. In een mediatraining is de persoon zelf dus het vertrekpunt. Van daaruit wordt de kracht uitgebouwd en ingezet ten behoeve van het mediaoptreden.

Opdrachtgevers

Ministerie van Economische Zaken

Nederlandse Mededingingsautoriteit

Openbaar Ministerie

Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

Consumentenautoriteit

Nationale Ombudsman

Rijksgebouwendienst

NCRV

Vara

Rijkswaterstaat